Maatwerk applicatie ontwikkeling voor Mentavitalis - Klantcase hero

Mentavitalis

Maatwerk development voor een applicatie voor 24/7 hulpverlening.

Branche

Health

Project

Platform

Stealth project

Mentavitalis

Maatwerk development voor een applicatie voor 24/7 hulpverlening.

Branche

Health

Project

Platform

In short

Voor Mentavitalis hebben wij een nieuwe maatwerk applicatie ontwikkeld, die zorgt voor een nieuwe toekomstbestendig fundament voor de 24/7 hulpverleningsdienst die zij bieden.

Maatwerk applicatie ontwikkeling voor Mentavitalis - Klantcase context

Achtergrond

MentaVitalis is een coachings- en counselingsdienst gespecialiseerd in psychische ondersteuning en het voorkomen van burn-out. MentaVitalis beschikt over een netwerk van 140 vakkundige coaches en psychologen door heel Nederland.

Opdracht

MentaVitalis vroeg Thesio hun verouderde AngularJS Framework om te bouwen naar de nieuwste versie mogelijk.

Uitdagingen

De uitdaging van dit project was de snelheid waarmee dit gerealiseerd diende te worden en dat de gebruikers ontzien werden in een andere werking in de front-end. Het design en functies dienden dan ook behouden te worden.

Solution

Wij realiseerden een maatwerk applicatie op basis van het nieuwste Angular Framework. Dit dient dan ook als solide fundament van de webapplicatie en zal de komende jaren van de nieuwste updates worden voorzien. Door dit te hebben bewerkstelligd, kunnen de coaches en counselors van MentaVitalis 24/7 de juiste hulpverlening blijven bieden.

Data integraties

No items found.

Technology

De maatwerk applicatie is voorzien van een nieuw solide fundament, namelijk het nieuwste Angular Framework. Daarmee kan de applicatie ook doorlopend voorzien worden van de nieuwste updates en is er een toekomstbestendige oplossing gecreëerd.

Development

Dankzij de monolithische opzet van Angular en de uitgebreide documentatie weet iedere developer waar hij/zij aan toe is. Hoe groot het project en projectteam ook wordt, iedereen werkt vanuit dezelfde basisprincipes.

Kom werken bij Thesio

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.