Health

Samen impact maken in de zorg

Over TONOS Care

TONOS richt zich op de markt van langdurige zorg in Nederland. Een markt waarin 135.000 mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven in meer dan 2.400 verschillende locaties. TONOS is hiervoor een AI-gedreven oplossing die zorgprofessionals snel en flexibel optimale capaciteitsplanning en looproutes laat maken. Dit zorgt voor voordeel voor iedereen: betere personele bezetting, tevreden cliënten door snelle zorg en zorgprofessionals die minder werkdruk en meer positieve feedback ervaren.

Een goede match met Thesio omdat... Onze ontwikkelaars al vanaf de startfase betrokken waren bij de ontwikkeling van TONOS. Deze samenwerking is in een later stadium weer opgepakt, toen het concept van TONOS succesvol bleek en Thesio vanuit een agency model hierin goed kon ondersteunen.

Software die zorgt dat langdurige zorg zo optimaal mogelijk kan worden gegeven

Het concept van TONOS Care is succesvol. Het gebruik neemt toe en in de markt wordt het product breed gewaardeerd met als resultaat het winnen van diverse innovatie awards. Wij zijn er trots op om het eigen development team van TONOS doorlopend te ondersteunen. Vanuit een adviesrol, maar vaak ook bij de ontwikkeling van nieuwe onderdelen in het platform. Doordat wij vanaf dag één betrokken zijn geweest hebben wij veel kennis van de applicaties en kunnen dit dan ook als geen ander doorvertalen in een kwalitatief efficient ontwikkelproces voor nieuwe wensen en functionaliteit.

AI-driven oplossing voor de langdurige zorg

In TONOS wordt de volledige client-vraag in kaart gebracht, gecombineerd met het zorgaanbod -beschikbaarheid en competenties van zorgmedewerkers- kan de TONOS AI een geoptimaliseerd basisrooster voorstellen.

Het invullen en bijhouden van de client-vraag kan zeer gebruiksvriendelijk in TONOS. Een groot deel van de benodigde informatie staat vaak al geregistreerd in een elektronisch cliëntendossier (ECD). Voor TONOS hebben wij een service gemaakt die de gewenste (en strikt noodzakelijke) clientgegevens uit een ECD importeert naar TONOS als startpunt om met TONOS te gaan werken.

TONOS Roosteren

In een tweede project hebben we TONOS geholpen met het opzetten van TONOS Roosteren. In de eerste stap; TONOS Plannen wordt een basisrooster gemaakt, maar dit vertelt nog niet wie, wanneer welke shift moet draaien. Deze verdieping kan nu met TONOS Roosteren een nieuwe AI van TONOS eenvoudig gemaakt worden.

De software visie voor TONOS

De software visie die is ontwikkeld zorgt ervoor dat TONOS marktleider wordt en blijft met de specifieke niche service. Het doel is niet om zozeer een ECD te worden, maar om vooral optimaal te integreren met bestaande pakketten als een versneller voor betere matching tussen zorgvraag en aanbod. Focus ligt dan ook op het verder (door)ontwikkelen van integraties met meer relevante partijen, zowel imports als exports. Daarbij het continue verbeteren van de eigen algoritmes en AI van TONOS.

Ontwikkeling TONOS Plannen
Ontwikkeling TONOS Plannen
Ontwikkeling TONOS Roosteren
Ontwikkeling TONOS Roosteren
Doorontwikkeling
Doorontwikkeling

"Thesio begrijpt hoe samenwerken werkt. Deskundig, betrouwbaar en met het vermogen om snel te schakelen."

Martijn Rademakers
CEO, TONOS Care
Zoek jij ook een deskundige partner?

De tech stack van TONOS

TONOS maakt optimaal gebruik van de Google Cloud technologie in combinatie met schaalbare en snelle Javascript technologie. De perfecte combinatie om een robuuste en toekomstbestendige oplossing mee te realiseren.

GraphQL

GraphQL is een querytaal voor API's en een runtime-omgeving waarmee clients hun eigen unieke dataverzoeken kunnen specificeren. Het biedt een efficiëntere, flexibelere en krachtigere manier om gegevens op te halen dan traditionele REST-API's. GraphQL wordt gebruikt om de communicatie tussen client en server te stroomlijnen en biedt een gestandaardiseerde manier om gegevens te bevragen, wat resulteert in snellere en meer schaalbare applicaties.

GitLab

GitLab is een webgebaseerd DevOps-platform dat Git-repositorybeheer, issue tracking, CI/CD-pipelines, en meer biedt. Het stelt teams in staat om samen te werken aan softwareontwikkeling, van planning tot implementatie, binnen één geïntegreerde omgeving. GitLab is open-source, biedt zowel self-hosted als cloud-opties, en wordt gekenmerkt door zijn uitgebreide functionaliteiten en flexibiliteit.

Node.JS

Node.js is een open-source runtime-omgeving voor het uitvoeren van server-side JavaScript-code. Het biedt een event-driven, non-blocking I/O-model voor het bouwen van snelle netwerktoepassingen. Populair voor webtoepassingen en API's, ondersteund door een grote community en npm-pakketten, en vaak gebruikt met frameworks zoals Express.js.

React

React is een JavaScript-bibliotheek voor het bouwen van gebruikersinterfaces, ontwikkeld door Facebook. Het maakt gebruik van een component-gebaseerde architectuur, waardoor ontwikkelaars UI's kunnen maken door herbruikbare componenten te combineren. React maakt gebruik van een virtuele DOM, waardoor het snel en efficiënt updates kan verwerken. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met andere bibliotheken en frameworks, zoals Redux voor state management, en is populair vanwege zijn flexibiliteit en prestaties.

Behind the scenes