Contactgegevens

Adres:  De Holle Bilt 25, 3732HM de Bilt
Telefoonnummer: 088 22 23 800
E-mailadres: info@thesio.eu
Website: www.thesio.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thesio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • Overige gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, bijvoorbeeld je cv.

De gegevens die wij verwerken, verwerken wij alleen op het moment dat wij deze gegevens nodig hebben om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Thesio verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Legitimatie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op viainfo@thesio.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thesio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Identificatie
 • Contact over mogelijk interessante vacatures bij Thesio
 • Contact d.m.v. bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Eventuele bedrijfsgegevens om een offerte uit te kunnen brengen of voor het uitvoeren van onze diensten

Thesio verwerkt jouw persoonsgegevens alleen wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Dat geldt voor al jouw gegevens. Wij vragen je altijd of we je gegevens mogen bewaren. Jouw gegevens gebruiken we dan om je te kunnen informeren over passende vacatures of om je te informeren over onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thesio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thesio) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thesio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia

Voor je persoonsgegevens is geen vaste bewaartermijn vastgesteld. In overleg met jou bewaren wij jouw gegevens en cv in onze administratie, om opeen later moment contact te kunnen hebben over passende, openstaande vacatures bij Thesio.

Wanneer je aangeeft dat je niet meer in ons systeem wilt staan, zullen wij je gegevens verwijderen.

Adresgegevens

Je adresgegevens gebruiken wij voor dezelfde doeleinden als je andere gegevens. Met deze gegevens kunnen wij je benaderen voor passende projecten. Wanneer wij jouw woonplaats weten, kunnen wij kijken of de locatie van een opdracht bijvoorbeeld niet te ver reizen is. Deze gegevens nemen wij samen met je andere persoonsgegevens op in onze database. Jaarlijks zullen wij vragen of ook je adresgegevens nog up-to-date zijn. Wanneer je aangeeft niet meer bij ons in de database te willen staan, zullen we deze gegeven verwijderen.

Contactgegevens

Thesio gebruikt je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen, zowel telefonisch als per e-mail, om je passende vacatures bij Thesio voor te leggen. Ook deze gegevens slaan we van je op en zullen wij verwijderen wanneer je aangeeft niet meer in onze database voor te willen komen.

Bijzondere persoonsgegevens

Thesio heeft je BSN en legitimatiebewijs nodig en verwerkt deze op het moment dat je bij ons in dienst komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thesio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thesio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen je persoonsgegevens alleen met derden wanneer je daar zelftoestemming voor hebt gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thesio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies gebruiken wij onder andere voor Google Analytics, waarmee wij o.a. de volgende zaken opslaan in cookies:

 • IP-adres;
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm;
 • vanaf welke pagina je op de Thesio website bent gekomen;
 • wanneer en hoe lang je de Thesio website bezoekt of gebruikt;
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van een Thesio website;
 • welke pagina’s je bezoekt op de Thesio website;

Onderstaand het volledige overzicht van tooling die gebruikt wordt en waarvoor cookies worden opgeslagen:

 • Google Analytics (GA4) - Voor website statistieken en metingen die eerder zijn beschreven in dit artikel.
 • Leadinfo - Voor tracking van websitebezoek en het aanbieden van gepersonaliseerde CTA's voor bedrijven.
 • LinkedIn - Voor het meten van de effectiviteit van onze LinkedIn campagnes en het optimaliseren van onze advertenties.
 • Microsoft Clarity - Voor tracking van bezoekers en klikgedrag.
 • Datadog - Voor o.a. monitoring van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren ofte verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thesio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thesio.eu.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Thesio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thesio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@thesio.eu.