B2B Offerte tool voor een technische groothandel - Klantcase hero

B2B offertetool als app voor een technische groothandel

Een B2B offertetool als app voor een technische groothandel, met BigCommerce als de headless ecommerce oplossing.

Branche

B2B

Project

Progressive Web App

Stealth project

B2B offertetool als app voor een technische groothandel

Een B2B offertetool als app voor een technische groothandel, met BigCommerce als de headless ecommerce oplossing.

Branche

B2B

Project

Progressive Web App

In short

Wij ontwikkelden een PWA die gebruikt wordt als offertetool voor accountmanagers van een technische groothandel. Voorzien van een directe besparingscalculator en allemaal gekoppeld aan de productcatalogus van BigCommerce.

Achtergrond

Voor veel accountmanagers in de technische sector is een intake van een nieuw project een traditioneel proces. Het op locatie opnemen of inmeten van de producten, het opmaken van een offerte, het maken van een business case voor de klant en vervolgens het binnenhalen van de order.

Opdracht

Wij zijn gevraagd dit traditionele proces voor accountmanagers van een digitale groothandel maximaal te digitaliseren. Waarbij dit allemaal vanuit één applicatie wordt bediend, productdata altijd actueel is en de order bij het binnenhalen ook direct automatisch kan worden verwerkt.

Uitdagingen

Door het gebruik van diverse systemen moest er een nieuwe centrale bron ontstaan die zowel aan de voorkant de producten en besparingscalculator goed ontsluit, maar aan de andere kant juist ook optimaal aansluit op de operationele bedrijfsprocessen.

Solution

Voor deze technische groothandel is een PWA ontwikkeld, die daarmee headless is aangesloten op het BigCommerce platform. BigCommerce voorziet in de productcatalogus en op basis van de vele specifieke productdetails (custom fields) kunnen er direct besparingen worden berekend tussen de producten.

Development

React zorgt voor flexibiliteit en het uitgebreide ecosysteem -met een gezonde concurrentie tussen libraries- zorgt ervoor dat er altijd een library te vinden is die het ontwikkelen van onze maatwerk applicaties versnelt.

Data integraties

Productinformatie
Prijzen

E-commerce

BigCommerce is een Open Saas e-commerce platform. Thesio is sinds 2019 Elite partner van BigCommerce en wij ontwikkelen diverse oplossingen en integraties voor de lokale Nederlandse markt.

Technology

Voor deze headless ecommerce oplossing hebben wij de volgende technologieën toegepast.

E-commerce

BigCommerce is een Open Saas e-commerce platform. Thesio is sinds 2019 Elite partner van BigCommerce en wij ontwikkelen diverse oplossingen en integraties voor de lokale Nederlandse markt.

Development

React zorgt voor flexibiliteit en het uitgebreide ecosysteem -met een gezonde concurrentie tussen libraries- zorgt ervoor dat er altijd een library te vinden is die het ontwikkelen van onze maatwerk applicaties versnelt.

Development

In Single Page Applications is de communicatie tussen front- en back-end cruciaal. GraphQL stelt ons in staat om precies die informatie op te halen die op dat moment belangrijk is. Daarnaast maakt het tooling mogelijk die veelgemaakte fouten afvangt en de ontwikkeling versnelt.

Development

Node.JS en TypeScript geven ons het beste van beide werelden. Snel prototypen om de beste oplossing voor maatwerkproblemen te vinden - vaak resulterend in een Proof of Concept. Om vervolgens naadloos door te kunnen werken naar een uiterst betrouwbare en schaalbare productieoplossing.

Kom werken bij Thesio

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.