Services

Continuous Development

Samen bouwen we aan unieke software, waarbij we continu werken aan de backlog binnen de afgesproken capaciteit. Met agile methoden en feedbackcycli zorgen we voor waarde voor de business. Ontdek hoe ons toegewijde team jouw visie tot leven brengt.

Diverse teams

Brede expertise

Op- en afschalen

Flexibiliteit

Sterk ontwikkelproces

Voorspelbare output

Samen doorlopend werken aan de bouw van unieke software

In veel gevallen is de backlog met wensen groter dan de capaciteit. Door samen doorlopend aan de slag te gaan zorgen wij dat er hierin meer mogelijk wordt, maar komen ook vooral binnen de beschikbare capaciteit tot de juiste keuzes. Keuzes die optimaal bijdragen aan waarde voor de business.

Software is nooit af

Voor veel oplossingen blijven wij doorontwikkelen. De mate waarin hangt natuurlijk altijd af van de situatie en fase waarin de software zit. Volgens een agile ontwikkelproces werken wij in korte 2-wekelijkse sprintcycli doorlopend aan de doorontwikkeling van software. Hierin ligt de nadruk op ook het doorlopend releasen en vooral iteratief aan de slag te gaan. Na een release is feedback in de praktijk cruciaal om weer tot de juiste prioritering te komen voor verdere doorontwikkeling.

"Door doelstellingen te delen en samen een roadmap te creëren ontstaat er wederzijdse verantwoordelijkheid en een gedeelde ambitie. Dit zorgt ervoor dat al onze tijd wordt omgezet in maximale waarde voor onze opdrachtgevers."

Redmer de Vries
CCO

Een vast team van specialisten

Voor opdrachtgevers waar wij langere tijd gaan werken aan software oplossingen, stellen wij een vast team samen. Zo is er echt productkennis bij het team aanwezig en raken wij goed op elkaar ingespeeld. Waar nodig schalen wij op of af om altijd in een optimaal tempo te kunnen werken aan de realisatie van software. Het team wordt door ons altijd gefaciliteerd door een Project Manager, Tech Lead en Business Consultant. Zij bewaken de kaders voor doorlooptijd, technologie en waarde voor de business.

Samen jullie roadmap verkennen?

Startpunt voor een samenwerking is met elkaar vanuit jullie visie een high-level roadmap creeren. Zo kunnen wij op basis van jullie behoefte kijken op welke wijze en met welke inzet wij kunnen helpen om jullie ambitites waar te maken.

Continuous Innovation

Doorlopend ontwikkelen betekent veelal ook doorlopend blijven innoveren aan jullie softwareproduct. Zo creëren of behouden jullie voorsprong in de markt.