Zo bepaal je de juiste MVP: 5 Stappen tot een Minimum Viable Product

5
min
leestijd
Jurgen Dingemans
CEO

In het kort:

 • Een MVP staat voor 'Minimum Viable Product' en is de minimale versie van een product met de focus op essentiële functionaliteiten om het probleem van de gebruiker op te lossen.
 • Het ontwikkelen van een MVP helpt bij een snellere time-to-market, het verkrijgen van gebruikersfeedback, het beperken van ontwikkelkosten en het testen van de levensvatbaarheid van het product.
 • Het proces omvat vijf stappen, waaronder het bepalen van doelstellingen, identificeren van de doelgroep, in kaart brengen van taken, bepalen van relevante functionaliteiten en het prioriteren van essentiële functionaliteiten voor het MVP.

Zo bepaal je de juiste MVP: 5 Stappen tot een Minimum Viable Product

Een MVP opstellen voor software applicaties

Bij Thesio ontwikkelen wij op basis van de ideeën en concepten van onze klanten software applicaties op maat. Dat doen wij natuurlijk niet uit de losse pols. Wij starten elk project altijd met een onderzoek en stellen op basis van business doelstellingen een fasering op. In veel gevallen is het startpunt direct een volwaardig product in de vorm van een Minimum Awesome Product (MAP). In andere gevallen worden wij uitgedaagd om echt terug te gaan naar de echte kern van een applicatie in de vorm eenVan klanten krijgen wij dan ook regelmatig de vraag hoe wij een software product terugbrengen naar de kern. Dit artikel geeft inzicht in ons proces en biedt bovendien een handig stappenplan om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Wat is een MVP?

First things first. MVP staat voor ‘Minimum Viable Product’. Het is zoals de naam doet vermoeden de minimale versie van een verder volledig werkend product. Het doel? Binnen korte tijd een levensvatbaar product lanceren om deze te kunnen testen en verder te ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op de essentie van het product en de strikt noodzakelijke functionaliteiten om het probleem van de gebruiker op te lossen.

Het MVP ontwikkelproces

Waarom een MVP ontwikkelen?

Door met een MVP te starten word je uitgedaagd om (ondanks de grote ambities) klein te denken en terug te gaan naar de essentie van je concept. Bovendien is een Minimum Viable Product handig voor het ophalen van de benodigde of juist extra financiële middelen. Een MVP ontwikkelen heeft dan ook vele voordelen:

 • Snellere time-to-market.
 • Eerste groep gebruikers en naamsbekendheid.
 • Feedback van gebruikers voor een beter eindproduct.
 • Lagere ontwikkelkosten door de focus op alleen essentiële functionaliteiten.
 • Gebruikersdata voor inzicht in levensvatbaarheid (risico’s beperken).
 • Onderbouwing en prioritering van aanvullende functionaliteiten.
 • Werkend product om investeerders te overtuigen.
 • Testen van de ontwikkelpartner.

Stappenplan voor het opstellen van een MVP

Nu duidelijk is wat een MVP is en waarvoor deze wordt gebruikt, kan er worden gestart met het in kaart brengen van de benodigdheden voor het ontwikkelen van een MVP. Daarbij is het idee om het idee of concept te kaderen en zo te komen tot de kern of essentie van het product:

Stap 1: Onderzoek of bepaal de belangrijkste doelstellingen

Zoals met alle goede ideeën blijft het zonder een minstens net zo goed plan maar bij een idee. Een van de eerste stappen is dan ook het bouwen van een business case rondom het idee. Stel daartoe concrete doelstellingen op. Belangrijke vragen om daarbij te stellen én te beantwoorden zijn:

 • Wat willen wij bereiken: (bedrijfs)missie
 • Waarom willen wij dit MVP product ontwikkelen?
 • Wat zijn de (bedrijfs)doelstellingen op korte, middellange en lange termijn?
 • Hoe gaat het uiteindelijke product hieraan bijdragen?
 • Wanneer is het product een succes?
 • Hoe gaan wij dit meten of evalueren?

Zorg ervoor dat je de antwoorden zo concreet mogelijk beantwoord. Hou het kort (1 à 2 zinnen) en wees kritisch. Ook hier gaat het om de essentie. Merk je dat je veel woorden nodig hebt om deze vragen goed te beantwoorden óf dat het product bij voorbaat extra onderbouwing nodig heeft? Het kan zijn dat een MVP nog niet de juiste route is. In dat geval is het verstandig eerst eens te sparren met een ervaren business developer of prototype ontwikkelaar.

Stap 2: Onderzoek of bepaal de belangrijkste doelgroep

Staan de doelstellingen op papier? Dan is het vervolgens van belang om helder te krijgen voor wie het product precies bedoeld is. Wie is de beoogde gebruiker van jouw MVP (maar straks zeker ook jouw eindproduct) én is dit ook de doelgroep die het meeste baat heeft bij het product? Beantwoord de volgende vragen om jouw ‘belangrijkste’ doelgroep te kaderen:

Specificeer jouw doelgroep uit de Total Available Market
 • Wie kan jij met jouw software MVP in een behoefte voorzien?
 • Voor welke gebruikers is jouw product het meest waardevol?
 • Bij welke gebruikers is de minste of meeste gedragsverandering nodig?
 • In welke groep gebruikers zit het meeste potentieel?
 • Hoe groot zijn de potentiële doelgroepen?

Wees bij het beschrijven van de belangrijkste doelgroep zo specifiek mogelijk. Gebruik zowel demografische als technologische en overige kenmerken. Stel eventueel één of enkele persona’s op om tijdens ontwikkeling van jouw MVP makkelijker te kunnen toetsen of het product past bij deze kenmerken. Maak tenslotte de connectie met de vorige stap door alvast te onderzoeken of jouw doelstellingen haalbaar zijn op basis van deze doelgroep.

Stap 3: Onderzoek de taken of ‘user jobs’ van de doelgroep

De belangrijkste doelgroep van jouw MVP is duidelijk. Nu is het van belang om erachter te komen welke taken deze eindgebruikers willen of moeten kunnen uitvoeren (ook wel user jobs genoemd). Dit is wellicht een van de belangrijkste stappen om te komen tot de essentie van jouw MVP. Het goed doorzien van de diverse handelingen bij het uitvoeren van taken en inzicht in de bestaande ‘pijnpunten’ is essentieel voor een MVP dat optimale waarde levert voor de gebruiker. De taken verschillen vaak per situatie dus zet voor jezelf de volgende zaken op een rij:

 • Welke gebruikers moeten de meeste taken of handelingen verrichten?
 • In welke situaties bevinden de gebruiker zich?
 • Wat is het (eind)doel dat de gebruiker wilt bereiken?
 • Welke taken, handelingen of acties zijn nodig / gewenst om dat doel te bereiken?
 • Wat zijn de pijn- en fijnpunten bij het uitvoeren van deze taken?

De diverse situaties, (eind)doelen, taken en pijnpunten kunnen snel uitlopen op een grote lijst met bevindingen. Het beste middel om tijdens deze stap het overzicht te bewaren is dan ook het gebruik van een tabel of spreadsheet. Zorg dat de bevindingen gebaseerd zijn op (markt)onderzoek of dat deze op zijn minst achteraf getoetst worden bij de doelgroep.

Stap 3 is zoals gezegd een belangrijke maar ook lastige stap. Mocht je hierop vastlopen helpt het om tijdens het in kaart brengen van de taken onderstaande (of soortgelijke) zinsopbouw te gebruiken.

Voorbeeld: “Wanneer {situatie X} wil mijn gebruiker {taak Y} om te komen tot {einddoel Z}.

Stap 4: Bepaal welke functionaliteiten helpen bij het uitvoeren van taken

Met de voorgaande stappen heb je inzicht verkregen in de belangrijkste doelgroep en de taken die zij willen of moeten kunnen uitvoeren. Nu is het eindelijk tijd om relevante functionaliteiten te gaan bepalen. Dit is waarschijnlijk het moment waar je in eerste instantie het meeste naar uit hebt gekeken. Zorg er dan ook voor dat je niet vervalt in het willekeurig opsommen van toffe en leuke, nieuwe functionaliteiten. Blijf dicht bij de essentie en de uitkomsten van de voorgaande stappen:

 • Welke functionaliteit is noodzakelijk voor een bepaalde taak of handeling (user job)?
 • Hoe kan deze functionaliteit helpen om de user job te vervullen?
 • Welke aanvullende functionaliteiten bieden toegevoegde waarde voor de user job?
 • Draagt de functionaliteit bij aan het oplossen van pijnpunten of het toevoegen van fijnpunten?
 • Zijn er randvoorwaarden met betrekking tot de bruikbaarheid van de functionaliteit?

Verwerk de functionaliteiten eveneens in een tabel of spreadsheet en koppel deze aan de taken en handelingen uit de voorgaande stap. Met betrekking tot randvoorwaarden kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waaronder deze gebruikt moet worden (zoals offline of gebruik onderweg) en eventuele beperkingen van de gebruiker.

Stap 5: Prioriteer en selecteer de essentiële functionaliteiten

Met het overzicht van relevante functionaliteiten uit de voorgaande stap ga je aan de slag om te bepalen welke ook daadwerkelijk onderdeel worden van jouw Minimum Viable Product. In deze vijfde en laatste stap breng je alle informatie uit de voorgaande stappen samen om te komen tot de kern van jouw software MVP. Welke functionaliteiten zijn noodzakelijk om een werkend product te creëren, welke bieden meerwaarde maar zijn niet direct nodig en welke zijn eigenlijk overbodig?

MVP functionaliteiten prioriteiten

Gebruik de volgende vragen om te bepalen of de functionaliteit essentieel is en zo niet, of deze wel of geen waarde zou toevoegen:

 • Hoort deze functionaliteit bij de basis versie van mijn software MVP?
 • Zou de functionaliteit ook later toegevoegd kunnen worden?
 • Kan mijn product eventueel zonder deze functionaliteit werkend en succesvol zijn?
 • Hoeveel waarde voegt de functionaliteit toe voor de doelgroep?
 • Zorgt de functionaliteit voor een onderscheidend vermogen t.o.v. vergelijkbare producten?

Als het goed is weet jij aan de hand van bovenstaande vragen precies welke functionaliteiten essentieel zijn en dus als eerste moeten worden ontwikkeld. Daarbij heb je bovendien een goed gestructureerd en onderbouwd proces gevolgd om op terug te kunnen vallen en mogelijk al een beeld van de eerstvolgende functionaliteiten. Vergeet echter niet een van de belangrijkste redenen om te starten met een MVP, namelijk: om feedback en gebruikersdata te verkrijgen voor een (nóg) beter eindproduct en inzicht in de levensvatbaarheid van je software product.

Laat jouw MVP ontwikkelen door specialisten

Met behulp van de voorgaande stappen heb je een stevige basis gelegd voor het ontwikkelen van een software MVP. De volgende stap is dan ook het daadwerkelijk (laten) ontwikkelen van jouw Minimum Viable Product. Heb je hier hulp bij nodig? Onze specialisten ontwikkelen al 10+ jaar maatwerk software applicaties.

Hulp nodig bij jouw MVP?

Wij stellen graag de vervelende vragen om te komen tot de ideale scope.