Wat is de juiste keuze voor jouw integratie? Standaard connector, iPaaS of maatwerk integratie.

6
min
leestijd
Redmer de Vries
CCO

In het kort:

  • Het artikel behandelt de integratie van verschillende softwareoplossingen in kleine tot gemiddelde MKB-ondernemingen, waarbij 3 hoofdmethoden worden besproken: standaard connector, iPaaS-oplossing en maatwerk integratie.
  • Het benadrukt dat de keuze tussen deze integratiemethoden afhangt van factoren zoals systeemcomplexiteit, gewenste flexibiliteit en beschikbare middelen.
  • Voor elk van de 3 methoden worden voor- en nadelen belicht, waarbij wordt ingegaan op situaties waarin een maatwerk integratie de beste optie kan zijn vanwege unieke integratiebehoeften of gebrek aan technische expertise.

Wat is de juiste keuze voor jouw integratie? Standaard connector, iPaaS of maatwerk integratie.

Een kleine tot gemiddelde MKB onderneming werkt tegenwoordig met 10 tot 20 verschillende software oplossingen. Van specifieke tools voor bepaalde bedrijfsprocessen tot grote uitgebreide pakketten voor bijvoorbeeld ERP en HR. In het verder digitaliseren van bedrijfsprocessen is het dan ook essentieel om systemen met elkaar te laten integreren. Vrijwel elke moderne oplossing biedt dan ook bepaalde connectiviteit via eigen standaard integraties of het beschikbaar stellen van de eigen API's. De uitdaging is echter om juist door de toename van systemen ook hierin de juiste keuzes te maken qua integratie. High-level bekeken zijn er 3 manieren om systemen te laten integreren, namelijk een standaard connector, het gebruik van een iPaaS oplossing of het laten bouwen van een maatwerk integratie.

In het verder digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen is het essentieel om systemen met elkaar te laten integreren.

Integratiemogelijkheden

De keuze voor een standaard connector, een iPaaS-oplossing of een maatwerk integratie hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de systemen die geïntegreerd moeten worden, de gewenste mate van flexibiliteit en schaalbaarheid, de beschikbare middelen en het budget.

Standaard connector

Een standaard connector kan een goede keuze zijn wanneer er sprake is van het integreren van relatief eenvoudige systemen, zoals twee cloudapplicaties die al voorzien zijn van standaard integratiemogelijkheden (API's). In dit geval kan een standaard connector snel en eenvoudig worden opgezet en is het vaak de meest kosteneffectieve oplossing. Zorg er wel voor dat er op voorhand een goede gedegen analyse wordt gedaan van jullie requirements en of dit inderdaad op een standaard wijze gaat werken met een beschikbare connector. Standaard connectoren worden vaak aangeboden door het betreffende systeem zelf, maar ook sommige externe partijen zijn hierin gespecialiseerd. Zeker waar het gaat om externe partijen is het ook belangrijk om zicht te hebben op de continue doorontwikkeling en het onderhoud van een dergelijke connector. Systemen zijn namelijk aan verandering onderhevig en het is cruciaal dat een standaard connector altijd up-to-date is.

iPaaS oplossing

Een iPaaS-oplossing kan een goede keuze zijn wanneer er sprake is van meer complexe systemen die geïntegreerd moeten worden. iPaaS staat voor Integration Platform as a Service, waarbij een cloudgebaseerd platform wordt gebruikt om systemen met elkaar te verbinden. iPaaS biedt meer flexibiliteit en schaalbaarheid dan een standaard connector en kan ook worden gebruikt voor complexere integraties tussen on-premise en cloudapplicaties. Er zijn diverse iPaaS oplossingen beschikbaar in de markt en het is ook hier belangrijk om een goede analyse te maken over welke al ontwikkelde integraties een oplossing beschikt. Het samenstellen van dataflow in een iPaaS oplossing is namelijk ook een tijdrovende taak waar veelal ook wel de juiste technische kennis voor nodig is van enerzijds de te koppelen systemen en anderzijds het iPaaS product zelf. Vanuit onze projecten zien wij dat de oplossingen van Alumio en Patchworks veel gebruikte iPaaS oplossingen zijn met veel beschikbare connectoren en direct te gebruiken dataflows.

Maatwerk integratie

Een maatwerk integratie kan nodig zijn wanneer er sprake is van zeer complexe systemen die niet standaard geïntegreerd kunnen worden met een connector of iPaaS-oplossing. In dit geval kan een maatwerk integratie nodig zijn om de systemen naadloos met elkaar te laten samenwerken. Daarnaast spelen vaak nog 2 belangrijke zaken een rol om juist voor een maatwerk integratie te kiezen, namelijk:

  1. Unieke integratiebehoeften: Sommige bedrijven hebben unieke integratiebehoeften die niet kunnen worden opgelost met een standaard connector of iPaaS-oplossing. In dit geval kan maatwerk de enige optie zijn om aan de specifieke behoeften te voldoen. Bijvoorbeeld wanneer het bedrijf zeer specifieke beveiligings- of compliance-eisen heeft of wanneer de toepassing ontzettend sector- of bedrijfsspecifiek is.
  2. Technische expertise: De keuze voor een maatwerk integratie is ook logisch wanneer de betreffende organisatie niet over de vereiste technische expertise beschikt om een standaard connector of iPaaS-oplossing te implementeren en te onderhouden. In dit geval kan het uitbesteden aan een externe partij voor het ontwikkelen van maatwerk integraties de beste optie zijn om ervoor te zorgen dat de integratie correct wordt geïmplementeerd en onderhouden. Koppelingen zijn namelijk in de praktijk ook aan verandering onderhevig en het is belangrijk om dan juist op een partij te kunnen vertrouwen die tijdig koppelingen aanpast, of juist bij eventuele incidenten direct kan inspringen.
Veel partijen kiezen bewust voor een maatwerk integratie om ervan verzekerd te zijn dat de integratie werkt voor hun specifieke situatie en dat zij direct een beroep kunnen doen op de integratiepartner bij wijzigingen of incidenten.

Een maatwerk integratie kan echter duurder zijn dan een standaard connector of iPaaS-oplossing en kan ook meer tijd vergen om te ontwikkelen en te implementeren. Voor elk integratie vraagstuk kijken wij dan ook samen met de opdrachtgever naar de exacte wensen en toepassing van de integratie. Op basis daarvan bepalen wij met elkaar wat de juiste keuze is, een standaard connector, het werken met een iPaaS of toch vooral het laten bouwen van een maatwerk integratie.

Hoe ga jij integreren?

Standaard connector, iPaaS of maatwerk integratie.