De kracht van de 1 / 10 / 100 methodiek voor UX Design in Software Development

5
min
leestijd
Jurgen Dingemans
CEO

In het kort:

  • De 1 / 10 / 100 methodiek benadrukt het belang van het investeren in UX Design vanaf het begin van het ontwikkelingsproces, waarbij het duurder wordt om fouten te corrigeren naarmate ze later worden ontdekt.
  • Het artikel beschrijft de kosten en moeite om fouten te corrigeren op verschillende stadia van het ontwikkelingsproces, met een nadruk op het voorkomen van fouten door vroegtijdig te investeren in UX Design.
  • UX Design wordt beschouwd als een integraal onderdeel van zowel de ontwikkelingsfase als de doorontwikkeling van software, met een continue focus op gebruikersfeedback en iteraties om de gebruikerservaring te verbeteren.

De kracht van de 1 / 10 / 100 methodiek voor UX Design in Software Development

In de wereld van complexe softwareontwikkeling is het cruciaal om de gebruikerservaring (UX) centraal te stellen. Een effectieve manier om dit te bereiken is door gebruik te maken van de 1 / 10 / 100 methodiek, een benadering die zijn oorsprong vindt in Lean Sigma.

1 / 10 /100 voor UX Design

De 1 / 10 / 100 regel houdt in dat het duurder is om een fout in een later stadium van het ontwikkelingsproces te corrigeren dan in een vroeger stadium. Met andere woorden, het kost meer om een probleem op te lossen nadat het product is gelanceerd dan tijdens de ontwerpfase, en nog meer wanneer het probleem al is geïmplementeerd en in gebruik is bij de eindgebruiker.

Deze benadering benadrukt het belang van het investeren in UX Design vanaf het allereerste begin van het ontwikkelingsproces. Door vanaf het begin te focussen op de behoeften en verwachtingen van de gebruikers, kunnen we kostbare fouten en herstelwerkzaamheden later in het proces voorkomen.

  • 1: Als een fout wordt ontdekt tijdens de ontwerpfase van softwareontwikkeling, is deze relatief gemakkelijk en goedkoop te corrigeren. Het vereist mogelijk wat herschrijven van code of het aanpassen van ontwerpelementen, maar het heeft over het algemeen minimale impact op het hele ontwikkelingsproces.
  • 10: Wanneer een fout wordt ontdekt tijdens de ontwikkelings- of testfase, nemen de kosten om deze te corrigeren aanzienlijk toe. Het kan nodig zijn om bestaande code te herschrijven, integratietests uit te voeren en mogelijk de planning aan te passen. Dit resulteert in extra inspanningen en tijd die nodig zijn om de fout te herstellen.
  • 100: Als een fout pas wordt ontdekt nadat de software in gebruik is genomen door de klant, zijn de kosten om deze te corrigeren aanzienlijk hoger. Het oplossen van de fout kan nu niet alleen ingrijpende wijzigingen in de code vereisen, maar ook de implementatie van hotfixes, mogelijk serviceonderbrekingen en zelfs reputatieschade.

UX Design als integraal onderdeel van het software development proces

Echter, de kracht van de 1 / 10 / 100 methodiek reikt verder dan alleen de initiële ontwikkelingsfase. Het onderstreept het belang van een continue iteratie en verbetering van de gebruikerservaring gedurende de gehele levenscyclus van de software. Dit betekent dat UX/Design niet slechts een eenmalige onderdeel is, maar een integraal onderdeel van zowel de ontwikkelingsfase als de doorontwikkeling van de software.

Voor de doorontwikkeling is het essentieel om te blijven luisteren naar feedback van gebruikers, nieuwe trends en technologische ontwikkelingen. Door middel van agile methodologieën kunnen we snel reageren op veranderingen en iteraties doorvoeren om de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Ook voor de doorontwikkeling hanteren wij dan ook standaard de stelregel dat wij 10% van de beschikbare tijd juist inzetten voor UX/Design. Door deze integrale aanpak zorgen wij dat de output van development vele malen effectiever is.

Kortom, de 1 / 10 / 100 methodiek benadrukt het belang van UX Design als een continu proces, vanaf de conceptfase tot aan de doorontwikkeling van complexe softwareoplossingen. Door hierop te focussen kunnen we niet alleen de kosten verlagen, maar vooral de grootste toegevoegde waarde realiseren binnen de beschikbare tijd.

UX/Design als integraal onderdeel van software development?

Laat je bijpraten door onze UX/Design experts.