De kracht van co-development

4
min
leestijd
Redmer de Vries
CCO

In het kort:

  • Co-development biedt productorganisaties de mogelijkheid om samen te werken met agencies om capaciteit te vergroten en processen te verbeteren.
  • De sleutel tot een succesvolle co-development samenwerking ligt in het vinden van de juiste balans tussen technologische expertise en procesverbetering.
  • Transparantie, open communicatie en een gemeenschappelijke toewijding aan het bereiken van doelen zijn essentieel voor het creëren van maximale waarde in co-development samenwerkingen.

De kracht van co-development: het juiste evenwicht voor maximale waarde

In de snel evoluerende wereld van softwareontwikkeling worden productorganisaties vaak geconfronteerd met uitdagingen zoals het schalen van capaciteit, het verbeteren van processen en het maken van de juiste technologische keuzes. In deze dynamische omgeving wordt co-development steeds vaker gezien als een strategische aanpak om deze uitdagingen aan te pakken. Co-development, waarbij een productorganisatie samenwerkt met een agency, kan verschillende vormen aannemen en kan ingezet worden om capaciteit op te schalen, processen te verbeteren of een combinatie van beide te realiseren.

Het vinden van de juiste balans

Een van de essentiële aspecten van een succesvolle co-development samenwerking is het vinden van de juiste balans. Deze balans omvat niet alleen de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de productorganisatie en de agency, maar ook de integratie van technische expertise en procesverbeteringen. Laten we deze dynamiek verkennen aan de hand van een concreet voorbeeld: DELTA, een landelijke telecom organisatie waar wij als Thesio al enige tijd voor werken. DELTA heeft al veel zaken op orde rondom processen, agile werkmethodiek en tooling, maar behoefte heeft aan technische invulling en capaciteit voor de ontwikkeling van diverse web- en mobiele applicaties.

Focus op techniek

Bij het werken met DELTA ligt de focus van de samenwerking soms meer op technologie, waarbij wij als agency de leiding nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer DELTA behoefte heeft aan specifieke technologische expertise die niet intern beschikbaar is. Wij fungeren dan als agency als een verlengstuk van het interne team van DELTA, waarbij onze tech lead een centrale rol speelt in het bepalen van de technische richting en het leveren van hoogwaardige technologische oplossingen.

Gedeeld product ownership

In andere situaties bij andere opdrachtgevers ligt de nadruk van de samenwerking soms meer op procesverbetering en het maken van de juiste keuzes in bijvoorbeeld backlogprioritering. Hierbij kan de agency optreden als een strategische partner die helpt bij het identificeren en implementeren van best practices op het gebied van softwareontwikkeling. Onze projectmanagers nemen dan vaak een leidende rol op zich, bijna als een product owner, om ervoor te zorgen dat het ontwikkelproces efficiënt verloopt en dat de juiste functionaliteiten op het juiste moment worden opgeleverd. In ideale situaties is er sprake van gedeeld product ownership, waarin de opdrachtgever de keuzes maakt in prioriteit en interne alignment en wij vervolgens zorgen dat hiervoor de juiste functionaliteit wordt ontwikkeld binnen de meest optimale tijd.

De juiste balans zorgt voor het creëren van de grootste waarde

Deze voorbeelden illustreren de diversiteit van co-development samenwerkingen en benadrukt het belang van het vinden van de juiste balans. Of het nu gaat om het vergroten van de technische capaciteit, het verbeteren van processen of een combinatie van beide, de sleutel tot succes ligt in het creëren van maximale waarde voor alle betrokken partijen. Dit vereist een nauwe samenwerking en een wederzijds begrip van elkaars expertise en doelstellingen.

Een succesvolle co-development samenwerking is gebaseerd op transparantie, open communicatie en een gezamenlijke toewijding aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Het gaat niet alleen om het leveren van hoogwaardige technologische oplossingen, maar ook om het creëren van een duurzame relatie gebaseerd op vertrouwen en samenwerking. Door voortdurend te streven naar de juiste balans in co-development kunnen productorganisaties zoals DELTA blijven innoveren en groeien in een steeds veranderend technologisch landschap.

Co-development voor jouw organisatie?

Laten wij samen de mogelijkheden verkennen.