Voor een opdrachtgever in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder DevOps.

Omschrijving opdracht:
Gevraagd wordt een technisch applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de opdrachtgever.

Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten.

De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op verschillende platformen zoals Windows en Linux.

Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware.

Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces.

Doelstelling
– Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
– Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen;
– Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
– Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);
– Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
– Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties;
– Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.

Verantwoordelijkheden
– Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
– Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
– Verbeteren van het monitoringsproces;
– Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid.

Vakmatige taken
– Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving);
– Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling;
– Borgen van de kwaliteit;
– Analyse en eventueel oplossen incidenten.

Contacten
– Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven;
– Met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten;
– Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie;
– Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

Gevraagde ervaring:
Eisen:
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers).
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van webgeoriënteerde applicaties.
– Bereid om in piket-diensten te participeren is een eis.

Wensen:
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team, met CI/CD, SQL/Powershell en databasebeheer.
– In de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de platformen Linux en/of Windows.
– Minimaal twee jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van van middleware zoals ISS (Internet Information Services).
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving.
– Minimaal een afgeronde vierjarige HBO-opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma.
– Ervaring met tooling als Jira/Confluence, GIT, monitoringtools, CI/CD, performancetuning, e.d.
– Ervaring met PowerShell ISE en Microsoft Visual Studio.

Competenties:
– Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
– Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
– Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Startdatum: 28-10-2019
Einddatum: 30-9-2020 met optie op verlenging

Bijzonderheden:
Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week.

Voor deze opdracht is een screening vereist.