Projectleider Sturingsinformatie Sociaal Domein (4445 – Amersfoort)

Voor een opdrachtgever in Amersfoort zijn wij op zoek naar een Projectleider Sturingsinformatie Sociaal Domein.

Omschrijving opdracht:
De opdrachtgever en specifiek het Sociaal Domein zijn afhankelijk van en kunnen niet zonder goede en tijdige adequate management- en verantwoordingsinformatie. De huidige informatie komt via een arbeidsintensief en foutgevoelig proces tot stand dat resulteert in inefficiënte bedrijfsvoering. De kwaliteit van data in bestaande hulpmiddelen (datawarehouse, dashboards) moet worden verbeterd. De verantwoording van zorgaanbieders over en de controle van de geldstromen kosten te veel capaciteit en (doorloop)tijd.

Het (deel)project valt onder het project monitoren, sturen en verantwoorden in het sociaal domein. Het (deel)project heeft tot doel om alle benodigde sturingsinformatie te ontwikkelen op het datawarehouse zodat het Sociaal Domein een adequaat sturings-, monitorings- en verantwoordingsinstrument heeft. Binnen het nieuw te formeren team dient tevens de kwaliteit van de data geborgd te worden, alsmede het onderhoud van de gebouwde rapportages en de inrichting van het datawarehouse. Dit dient te geschieden op een efficiënte en doelmatige wijze.

Opdracht
De projectleider zorgt voor maximale waarde creatie op het gebied van Sturingsinformatie in het Sociaal Domein. Hiervoor beschikt hij/zij over een multidisciplinair (Scrum)team dat het gehele product van begin tot eind kan ontwikkelen. De projectleider dient dit team samen te stellen binnen de eigen middelen. Het team bevind zich daarmee op het snijvlak van en is een nauwe samenwerking tussen business en IT, de projectleider moet hier aantoonbare ervaring mee hebben.

Gevraagde ervaring:
Als projectleider faciliteer te het team bij het proces om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig product en motiveert het team om continue te willen verbeteren. Je rol is om de samenwerking binnen het team te optimaliseren en zo de kwaliteit en performance van het team continue te laten groeien. Op deze wijze willen we een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen, wat ook inhoudt dat naast de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit de bestaande functionaliteit moet worden onderhouden (DevOps principe).

Als projectleider beheers je de technieken en vaardigheden om de projectmanager (Product Owner) te ondersteunen bij het opstellen van een Roadmap & Productbacklog en je stelt hem in staat de juiste keuzes te maken in de prioritering.

Je beschikt over de volgende ervaring aantoonbaar 5 jaar ervaring als projectleider, bij voorkeur binnen overheden. Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denkniveau en de volgende competenties:

– Analytisch vermogen.
– Omgevingsbewustzijn.
– Samenwerken.
– Relatiebeheer.
– Transparante communicatie.
– Veranderbereidheid.

– Je hebt ruime ervaring als het gaat om de samenwerking met Sociale wijkteams.
– Je hebt kennis van en minimaal 4 jaar ervaring met Scrum methodiek.
– Je hebt scrum geïntroduceerd en effectief toegepast binnen in het Sociaal Domein.
– Kennis en ervaring met het ontwikkelen van BI binnen decentralisaties en kennis/inzicht hebben van de opbouw van een Datawarehouse en de koppeling met bronsystemen.

Startdatum: 1-2-2019
Einddatum: 1-7-2019 met optie op verlenging

Bijzonderheden:
Dit betreft een opdracht voor 32 uur per week.

De verificatiegesprekken zullen op woensdag 23, donderdag 24 of vrijdagmorgen 25 januari worden gepland.

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Motivatie

Ik geef Thesio toestemming om mijn gegevens te bewaren en mij te benaderen voor passende opdrachten. Thesio mag mij daarnaast informeren over wijzigingen in de dienstverlening en de organisatie.

Upload CV

Openstaande opdrachten