Voor een opdrachtgever in Driebergen zijn wij op zoek naar een Java developer.

Omschrijving opdracht:
Bij de opdrachtgever wordt momenteel een modern en robuust Big Data Platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de organisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. Vind jij het interessant om cloud en big data technologie te ontwikkelen en toe te passen, bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen en wil je ons helpen om big data een steeds grotere rol in het werk van de opdrachtgever te geven? Door een toename van de werkzaamheden hebben we behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams!

Het qua omvang voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. De data van de opdrachtgever komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele organisatie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data.

Binnen de organisatie is door een toename van de werkzaamheden behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams.
Onderdeel van de opdracht is bereidheid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7 weken per jaar).

Doelstelling
Voor de ontwikkeling van applicaties binnen verschillende big data frameworks wordt gezocht naar Java developers met ervaring in het ontwikkelen van op microservices software architectuur gebaseerde applicaties met Spring Boot, gebruik makend van big data technologie stacks zoals Kafka, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB e.a.. Focus ligt op de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties in de vorm van analytische processen en het vastleggen en verwerken van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data.

Verantwoordelijkheden
Je gedraagt je als ervaren software developer van big data applicaties in een bestaand DevOps team en binnen de agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming van de applicaties.

– Je werkt graag samen in een DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud- en big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen.
– Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt.
– Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee.
– Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.
– Je draagt kennis over naar collega’s over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.
– Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.
– Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten.

Vakmatige taken
Als ervaren software developer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon.

De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten:
– Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis;
– Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied;
– Test driven development (TDD) en test automation;
– Networking en security;
– Functioneel programmeren / Objectoriëntatie;
– Datastructuren;
– Participeren in het verder implementeren van functionaliteiten in de vorm van analytische processen, predictive Analytics en het vastleggen en beschikbaar stellen van data (gestructureerd en ongestructureerd) m.b.v. deze omgeving;
– Je moet in staat zijn om een rol te kunnen vervullen als technische lead op een traject.

Gevraagde ervaring:
Eisen:
– Minimaal een afgeronde en erkende opleiding op HBO niveau in een ICT of informatica gerelateerde richting.
– De kandidaat is geschoold middels het succesvol afgelegd hebben van relevante Java trainingen en het behalen van de bijbehorende certificering(en).
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als senior software developer.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Agile, Continuous Delivery en DevOps werken.

Wensen:
– Je hebt aantoonbare werkervaring met de volgende programmeertalen en omgevingen: Java 8+, Kotlin, Scala, Linux, Bash scripting.
– Je hebt ervaring met de volgende (gedistribueerde) databases: DBMS’en, SQL, NoSQL, MongoDB, Cassandra, Elasticsearch.
– Je hebt ervaring met Spring Framework en Spring Boot 2+.
– Je hebt ervaring met de volgende concepten: OAuth, OWASP, REST, JSON, GraphQL en Reactive Programming.
– Je hebt ervaring met cloud (management) producten: Terraform, Nomad, Vault, Consul, Docker, OpenStack.
– Je hebt ervaring met de volgende tooling: Git, Jenkins, Maven, Nexus, Sonar, Keycloak.
– Je hebt ervaring met front-end programmeertalen en frameworks: HTML5, JavaScript, CSS3, Angular 2+, Typescript.
– Je hebt aantoonbare werkervaring met:
Test driven development (TDD) en test automation
Networking en security
Functioneel programmeren / Objectoriëntatie
Datastructuren

Competenties:
– Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
– Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
– Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
– Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
– Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
– Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.

Startdatum: 26-8-2019
Einddatum: 31-8-2020 met optie op verlenging

Bijzonderheden:
Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week.

Voor deze opdracht is een screening vereist.