Voor een opdrachtgever in Utrecht zijn wij op zoek naar een Front-end/Mobile Ontwikkelaar.

Omschrijving opdracht:
Voor de applicatielijn Connect diensten zijn we op zoek naar een ondernemende en vakbekwame front-end web ontwikkelaar. De applicatielijn connect diensten wil de opdrachtgever met innovatieve software oplossingen ondersteunen om binnen de organisatie taakgericht samen te werken en het mogelijk maken om een professionele (digitale) dialoog aan te gaan. Binnen een scrum team ontwikkel je toepassingen en implementeer je deze met andere ontwikkelaars, jouw focus ligt daarbij op front-end ontwikkeling.

Doelstelling
Versterkt bestaande scrumteams met kennis en vaardigheden op het gebied van front-end ontwikkeling en mobiele toepassingen.

Verantwoordelijkheden
– Ontwikkelen front-end oplossingen;
– Testen front-end oplossingen;
– Ontwikkelen mobiele oplossingen.

Vakmatige taken
– Implementeren HTML5/CSS;
– Front-end toepassingen m.b.v. Angular;
– Mobiele toepassingen m.b.v. Cordova.

Gevraagde ervaring:
Eisen:
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als front-end web ontwikkelaar.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar als ontwikkelaar voor mobiele applicatie ontwikkeling.

Wensen:
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van apps op het Android platform.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met programmeren in Angular.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het implementeren van front-end testing.
– Minimaal 2 jaar ervaring met Cordova.

Competenties:
– Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
– Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
– Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
– Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
– Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Startdatum: 2-9-2019
Einddatum: 31-8-2020 met optie op verlenging

Bijzonderheden:
Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week.

Voor deze opdracht is een screening vereist.