Voor een opdrachtgever in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Front-end developer.

Omschrijving opdracht:
Front-end apps bouwen voor innovatieproject (big data) binnen het digitale team van de opdrachtgever. Het Digitale Team in Amsterdam is met zo’n 100 medewerkers het grootste Team van het land en groeit nog verder. Veel nieuwe, jonge talenten hebben een plek in ons team gevonden. De ambities zijn groot en de spirit om goede zaken te draaien is bij elke medewerker aanwezig. Naast digitale specialisten kent het team specialisten op het gebied van automotive, video, internet, data-analyse, mobile forensics, embedded systemen en minder courante besturingssystemen.

Voor dit project kom je te werken in een ontwikkelteam met back-end developers, front-end developers en data scientisten. Er wordt gewerkt in een AGILE/SCRUM omgeving in een multidisciplinair team.

Doelstelling
Een werkend en responsive product dat direct gebruikt kan worden binnen operationele onderzoeken.

Verantwoordelijkheden
Binnen het SCRUM-team voer je gezamenlijk de regie over complexe programmeeropdrachten die ontstaan vanuit een vraag van de operatie. De front-ender is verantwoordelijk voor het binnen gestelde termijn opleveren van een werkend product in samenwerking met de overige front-end developers en het team.

Vakmatige taken
– Programmeren in HTML en/of JavaScript;
– Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in het vakgebied;
– Deelnemen aan een scrumteam.

Gevraagde ervaring:
Eisen:
– Minimaal 5 jaar werkervaring als Developer, met HTML en JavaScript.
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met applicatieframeworks Vue.js en/of Angular.
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Scrum/Agile werken.

Wensen:
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Webservices, RESTful api-interfaces en JSON;
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Responsive design & development;
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met JavaEE back-end en API development;
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Version control systems zoals GIT;
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Unit testing en tooling;
– In de afgelopen 5 jaar, werkervaring met Jira;
– Een afgeronde, volwaardige en erkende opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting informatica;

Competenties:
– Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
– Creativiteit; Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
– Initiatief; Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
– Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Startdatum: 1-9-2019
Einddatum: 1-9-2020 met optie op verlenging

Bijzonderheden:
Dit betreft een opdracht voor 31-36 uur per week.

Voor deze opdracht is een screening vereist.

Het eventuele verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 26 / 27.