Voor een opdrachtgever in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Back-end Java developer.

Omschrijving opdracht:
Bouwen en onderhouden van applicaties voor de opdrachtgever. Dit betekent concreet dat de back-end developer zich bezighoudt met het: ontwerpen van oplossingen op het gebied van complexe informatiesystemen; bouwen en realiseren van deze systemen; testen van applicaties; bewaken van de kwaliteit.

Het Team in Amsterdam is met zo’n 100 medewerkers het grootste Team van het land en groeit nog verder. Veel nieuwe, jonge talenten hebben een plek in het team gevonden. De ambities zijn groot en de spirit om goede zaken te draaien is bij elke medewerker aanwezig. Naast digitale specialisten kent het team specialisten op het gebied van automotive, video, internet, data-analyse, mobile forensics, embedded systemen en minder courante besturingssystemen.

Voor dit project kom je te werken in een team met back-end developers, front-end developers en data analisten. Er wordt gewerkt in een AGILE/SCRUM omgeving in een multidisciplinair team.

Doelstelling:
Samen met het de leden van het SCRUM-team ontwikkelen van applicaties op basis van requirements.

Verantwoordelijkheden:
Binnen het SCRUM-team voer je gezamenlijk de regie over complexe programmeeropdrachten die ontstaan vanuit een vraag van de operatie. Je bouwt en onderhoudt hoogwaardige (deel)applicaties, voert unit-en systeemtests uit en schrijft handleidingen en scripts voor installatie en gebruik. Waar nodig stel je een technisch softwareontwerp op. Je begeleidt het volledige OTAP-proces, waarin je zoveel mogelijk automatiseert.

Op basis van de nieuwe architectuur ontwikkel je datamodellen, het objectenmodel en pas je zo nodig bestaande datamodellen aan, rekening houdend met de performance.

Vakmatige taken:
– Programmeren in Java;
– Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in het vakgebied;
– Deelnemen aan een scrumteam.

Gevraagde ervaring:
Eisen:
– Minimaal 10 jaar werkervaring met SQL en/of NoSQL databases.
– Minimaal 10 jaar werkervaring met Back-end software ontwikkeling in Java.

Wensen:
– In de afgelopen 10 jaar, werkervaring met Unit testing en tooling.
– In de afgelopen 10 jaar, werkervaring met Python, RabbitMQ, en Machine Learning. Vergelijkbare toolings worden niet als gelijkwaardig gezien.
– De gevraagde werkervaring bij eis 2 (Minimaal 10 jaar werkervaring met SQL en/of NoSQL databases), is bij voorkeur opgedaan middels Elastic search.
– Werkervaring met ontwikkeling van software, binnen Scrum/Agile teams.
– Een afgeronde, volwaardige en erkende opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting informatica/AI.

Competenties
– Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
– Creativiteit; Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
– Initiatief; Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
– Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Startdatum: 1-9-2019
Einddatum: 1-9-2020 met optie op verlenging

Bijzonderheden:
Dit betreft een opdracht van 32-36 uur.

Voor deze opdracht is een screening vereist.

Het eventuele verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 26 / 27.