Adviseur Informatievoorziening (4409 – regio Amsterdam)

Voor een opdrachtgever in regio Amsterdam zijn wij op zoek naar een Adviseur Informatievoorziening.

Omschrijving opdracht:
Soortgelijke aanvraag is al eerder uitgezet maar heeft niet de juiste kandidaat opgeleverd.

De afdeling A&I van deze gemeente bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur, Applicaties, Informatievoorziening en Basisinformatie. De afdeling A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies, de objectgebonden basisinformatie en de documentaire informatievoorziening.

De afdeling A&I is gestart met het inrichten van processen conform ITIL V3 en met de implementatie van enkele BiSL processen. De uitdaging ligt in het laten werken in samenhang van deze ontwikkelmethoden en procesmodellen. De architectuur zal zich ondertussen ontwikkelen van een nog traditionele on-premise infrastructuur naar een hybride cloudarchitectuur, waarbinnen SaaS-oplossingen en een public PaaS een steeds belangrijkere rol gaan krijgen.

Je bent samen met een team van i-Adviseurs verantwoordelijk voor de strategische en tactische doorontwikkeling van de gezamenlijke Informatiehuishouding van de organisatie.

Afhankelijk van de uiteindelijke omvang van het team ben je verantwoordelijk voor één of meerdere domeinen en is de functie meer tactisch of meer strategisch van aard.

– Je onderzoekt de samenhang tussen de organisatiedoelstellingen, het adviesdomein waarop hij zich richt, de inrichting van de organisatie, de uitvoering van taken en de daarvoor benodigde informatievoorziening.
– Je ontwikkelt beleid en uitgangspunten voor handelen van de organisatie als geheel en de ICT organisatie in het bijzonder, op basis waarvan toetsing en borging van uitvoeringsplannen kan plaatsvinden.
– Je stelt adviezen op die kaderstellend zijn voor de uitvoering in projecten, waarbij hij zichzelf voortdurend bewust is en acteert op de samenhang van inhoud, belangen, beleidsafspraken en de impact op de beheerorganisatie.
– Je bent in de rol van accountmanager het primaire aanspreekpunt voor de vakafdelingen.
– Je ondersteunt het management bij de positionering en explicitering van de informatievoorzieningsvragen. Je helpt het management deze vragen te vertalen naar concrete projectvoorstellen, business cases en projectplannen waarbij zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de visie op informatisering.
– Je adviseert management, teamleiding, functioneel beheerders en ICT-ers proactief over de ontwikkeling van informatievoorziening en ICT en de impact daarvan op de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.
– Je bent het eerste aanspreekpunt voor de organisatie op gebied van vernieuwing en ingrijpende wijzigingen in ICT voorzieningen. Je inventariseert de vraag uit de organisatie, je toetst deze vraag aan de hand van de kaders en je vertaalt vervolgens de vraag naar ICT voorzieningen. Je vervult dus de brugfunctie tussen organisatie en ICT.

De opdracht is tijdelijk in verband met drukte en vervanging bij ziekte.

Gevraagde ervaring:
Eisen (knock-out):
– Op CV aantoonbaar minimaal een HBO/ WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met sterke IT component;
– Op CV aantoonbare minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke rol bij een 100.000+ gemeente;
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar kennis van en ervaring in het ontwikkelen van strategisch en tactisch informatiebeleid en het ontwikkelen van kaders en normen ten behoeve van de uitvoeringspraktijk, hiervoor dient een referentie opgegeven te worden;
– Op CV aantoonbaar actuele kennis (en ervaring) op gebied van informatiemanagement en terreinen zoals BiSL/ASL, 9-vlaks model, ITIL, Prince2 en project-/portfoliomanagement, hiervoor dient een referentie opgegeven te worden;
– Op CV aantoonbare kennis van en ervaring met informatiebeveiliging en ICT gerelateerde Europese aanbestedingen.

Overige gevraagde kennis:
– Je beschikt over gedegen kennis van de gemeentelijke (geautomatiseerde) informatieprocessen, de (landelijke) voorliggende overheidsvraagstukken en de technologische markttrends in informatiseringsoplossingen;
– Je hebt kennis van en ervaring met gemeentelijke besluitvormings- en financiële processen;
– Kennis van en aantoonbare ervaring met de volgende onderwerpen is een pré:
* Informatiebeveiliging
* Geo-informatie i.r.t. het gemeentelijk informatielandschap
* ICT gerelateerde Europese Aanbestedingen.

Als I-Adviseur beschik je over de volgende competenties:
– Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)
– Van nature analytisch ingesteld
– Een verbinder
– Proactief
– Een persoon met een ‘technology adapted lifestyle’
– Stressbestendig
– Een doorpakker
– Accuraat
– Ervaren in projectmatig werken en/of advisering
– Professioneel
– Oplossingsgericht
– Pragmatisch

Startdatum: 2-1-2019
Einddatum: 1-4-2019 met optie op verlenging

Bijzonderheden:
De opdracht loopt tot 1 april en er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaten die minder dan 32 uur werken komen niet in aanmerking voor de opdracht.

Iedereen die bij de gemeente komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

De intakegesprekken worden gevoerd op woensdag 19 december.

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Motivatie

Ik geef Thesio toestemming om mijn gegevens te bewaren en mij te benaderen voor passende opdrachten. Thesio mag mij daarnaast informeren over wijzigingen in de dienstverlening en de organisatie.

Upload CV

Openstaande opdrachten