Voor een opdrachtgever in Bilthoven zijn wij op zoek naar een Business analist.

 Omschrijving opdracht:

De taken van de consultant zijn in ieder geval:

 • Het beschrijven van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie van de ICT-inrichting ten aanzien van de financiering van de verschillende zorgonderdelen, te beginnen bij het eerstetrimester-SEO. Het gaat hierbij om de functionaliteit van de verschillende betrokken applicaties (Zijnde : Peridos en de verloskundig informatiesystemen), de koppelingen tussen deze systemen, maar ook de bijbehorende werkprocessen.
 • Op basis van de beschreven IST en SOLL dient een transitie beschreven te worden. Waar moet de nieuw te ontwikkelen functionaliteit in Peridos aan voldoen en welke aanpassingen dienen gedaan te worden aan de verloskundig informatiesystemen en koppelingen om de nieuwe financieringsstroom adequaat te ondersteunen. Maar ook dient uitgewerkt te worden hoe de nieuwe werkprocessen plaats gaan vinden.
 • Er zal sprake zijn van eisen, belangrijke wensen en minder belangrijke wensen ten aanzien van zowel de financiering als het cliëntenportaal. Vanuit de (op te bouwen) inhoudelijke expertise van de consultant zal bijgedragen worden aan het prioriteren van de backlog.
 • Het behouden van overzicht over de complexe materie en het daardoor tijdig kunnen signaleren van inhoudelijke knelpunten en/of knelpunten in de voortgang.
 • Contact onderhouden met de regionale centra over hun wensen en eisen voor een goed lopende financiering en afstemming met diverse stakeholders over de precieze invulling van het cliëntenportaal.
 • Draagvlak creëren en behouden onder de uitvoerders, de echopraktijken en echoscopisten.
 • Het schrijven van notities met het oog op het bovenstaande.
 • Het inrichten van een efficiënt en uniform proces van de financiering bij de acht regionale centra. Ook het (laten) realiseren van opleidingsmateriaal hoort hierbij.

De inzet op de twee projecten (SEO en Cliëntenportaal) zal pieken en dalen kennen, van week tot week (of dag tot dag). Om deze reden is gekozen voor één projectleider op twee projecten, zodat er flexibel geschoven kan worden in de inzet tussen de twee projecten. Qua prioritering zal de gewijzigde financiering voorgaan op het cliëntenportaal.

Gevraagde ervaring:

Algemeen:

 • Universitair niveau
 • Beschikbaarheid bij start
 • Beschikbaarheid gehele periode
 • Flexibiliteit inzet gedurende gehele periode

(Weging: 40 %)

Specifiek:

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met business analyses in ICT-projecten.
 • Aantoonbare ervaring als consultant in de zorg, waarbij meerdere partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken.
 • Aantoonbare ervaring met het maken van heldere analyses, plannen van aanpak en het verwoorden van deze analyses in duidelijke notities ter besluitvorming.

(Weging: 40 %)

Overige kennisvereisten:

 • Ervaring als business analist bij ICT-projecten.
 • Ervaring als projectleider/consultant bij ICT-trajecten, waarbij meerdere partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken.
 • Ervaring als consultant in de zorg.
 • Heldere analyses kunnen maken en deze verwoorden in duidelijke notities ter besluitvorming.

Startdatum:   16-3-2020
Einddatum:   28-2-2021, met optie op verlenging
Bijzonderheden: 24 uur per week. 

Bij interesse of eventuele vragen kunt u gerust contact opnemen met +316 50 48 97 50. Liever mailen? Reacties ontvangen we graag op professionals@thesio.eu.

In memoriam

Peter Dingemans, oprichter Thesio

1958 - 2019