Voor een opdrachtgever in Woerden zijn wij op zoek naar een Full-stack Developer.

Omschrijving opdracht:
Werken in een DevOps team midden in de business van de opdrachtgever. Zij maken in nauwe samenwerking met de analisten en data scientists applicaties die direct meerwaarde hebben voor de hele Organisatie.

Doelstelling:
De opdrachtgever bouwt in het kader van een nationaal project aan een reeks van applicaties die samen moeten zorgen voor een moderne analyse omgeving. Die omgeving is de basis om het intelligence vak naar het volgende level te brengen. Moderne front – en backends leveren betere data in een moderne database omgeving, zodat de analisten kunnen werken zonder te veel data preparatie.

Verantwoordelijkheden:
Jij zult een van de lead developers zijn die het project aan elkaar programmeert. Je werkt in nauwe samenwerking met een aantal ontwikkelaars en data scientists die deels mee ontwikkelen. Er is een product owner die de gebruikerswensen voor je op een rij zet en jij helpt meedenken in de juiste oplossingen. Aan het eind van het jaar staat een robuust omgeving waarmee analisten en data scientists hun werk goed kunnen doen.

Vakmatige taken:
– Programmeren aan front en backend

Leidinggevende taken:
– Je zult niet zozeer leiding geven aan een team maar neemt wel een belangrijke coördinerende rol op je als de programmeur met de juiste ervaring.

Gevraagde ervaring:
Eisen:
– Een afgeronde en erkende HBO opleiding op ICT gebied
– Minimaal 5 jaar ervaring met software ontwikkeling.

Wensen:
– Ervaring met ontwikkeling van software in teams (Scrum/Agile is een pre).
– Minimaal 5 jaar ervaring met software ontwikkeling waarvan 3 jaar ervaring met de volgende talen: C# en Python, alsmede met de frameworks Django en Angular. Hierbij geldt: hoe meer van deze talen en frameworks je machtig bent, hoe beter.
– Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van schaalbare software.
– Kennis van zowel relationele als NoSQL databases.
– Bij voorkeur bijgedragen aan open-source projecten op het gebied van Machine Learning.

Competenties:
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
– Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
– Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
– Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
– Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
– Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
– Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
– Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
– Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Analytisch; onderscheidt kunnen maken van hoofd- en bijzaken oftewel het in staat zijn om de essentie uit gegevens te halen
– Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

Startdatum: 10-8-2020
Einddatum: 31-7-2021, met optie op verlenging

Bijzonderheden:
Dit betreft een opdracht voor 36 uur.

Voor deze opdracht is een screening vereist.

Graag vernemen wij of je beschikbaar bent en of je interesse hebt in deze opdracht. Neem bij eventuele vragen gerust contact op. Reacties ontvangen we graag op info@thesio.eu.