Voor een opdrachtgever in omgeving Zeist zijn wij op zoek naar een Informatieanalist.

Omschrijving opdracht:
De Informatievoorziening (IV) van de opdrachtgever is aan sterke verandering onderhevig. Het programma Vernieuwend Registreren houdt zich bezig met de vervanging, verbetering of vernieuwing van de operationele systemen. Dit zijn systemen die worden gebruikt door ca. 40.000 gebruikers.

We zoeken een Informatie analist met kennis en ervaring die graag meewerkt met dit programma.

Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Doelstelling:
Als informatie-analist zal je ingezet worden in een multidisciplinair team en werk je intensief samen aan de doorontwikkeling van bestaande informatie- en/of registratiesystemen van de opdrachtgever. Hierin zal de focus als informatie-analist liggen op nieuwe functionaliteiten en problemen/wensen kunnen inpassen in het bestaande landschap.

Verantwoordelijkheden:
– Goede samenwerking in het scrum team en medeverantwoordelijk voor het behalen van het sprintdoel;
– Nieuwe vragen en problemen kunnen inpassen in het bestaande landschap;
– Goede samenwerking met andere productlijnen en dit actief opbouwen/onderhouden.

Vakmatige taken:
– Kennis van- en ervaring met het beschrijven en inrichten van processen;
– Kent relevante wettelijke kaders en kan die toepassen;
– In staat zijn om zich snel in te werken op een nieuw aandachtsgebied;
– Is in staat te onderscheiden welke informatie relevant is voor de opdracht en wie hiervoor benaderd moet worden;
– Heeft een hoog zelf organiserend vermogen, werkt zelfstandig en efficiënt;
– Op een constructieve wijze omgaan met informatie die onduidelijk, tegenstrijdig en zeer verschillend in abstractieniveau is;
– In staat zijn om interviews te kunnen voeren met een klant zonder IT-kennis;
– Documentatie, requirements en/of use cases vastleggen;
– Overeenkomen met de klant wat de domeinentiteiten zijn;
– Overeenkomen met de klant wat het gewenste gedrag is;
– Ontwerpen maken die de optimale uitkomst weergeven van de te modelleren of te bouwen functionaliteit;
– Overzicht houden over wat al eerder is gevraagd en controleren of dat dan herbruikbaar is voor deze klant (op functioneel niveau);
– Product Owner ondersteunen met de Product Backlog;
– Inhoudelijk overzicht hebben van de koppelvlakken (wat hoort waar te gebeuren);
– Is in staat om scrum events te begeleiden.

Gevraagde ervaring:
Eisen (KO):
– Minimaal een afgeronde en erkende HBO opleiding.
– Minimaal 3 jaar relevante ervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar als software analist.
– Minimaal 3 jaar ervaring met een rol binnen een scrum-team in de afgelopen 5 jaar.
– Minimaal 3 jaar ervaring met het gebruik van Jira/Confluence.
– Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (in verband met de contacten met teamleden/ materiedeskundigen/ ketenpartners van de opdrachtgever).

Wensen:
– Bij voorkeur is de opleiding van de kandidaat, zoals gevraagd bij de eisen, er één richting ICT.
– Bij voorkeur heeft de kandidaat werkervaring met de kaders en operationele processen van overheidsinstellingen.
– Bij voorkeur is de kandidaat Agile / Scrum gecertificeerd.
– Bij voorkeur heeft de kandidaat praktijkervaring met Enterprise Architect.
– Bij voorkeur is de kandidaat Requirements Engineer gecertificeerd.

Competenties:
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
– Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
– Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
– Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
– Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
– Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
– Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
– Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Startdatum: 24-8-2020
Einddatum: 30-7-2021, met optie op verlenging

Bijzonderheden:
Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week.

Voor deze opdracht is een screening vereist.

Graag vernemen wij of je beschikbaar bent en of je interesse hebt in deze opdracht. Neem bij eventuele vragen gerust contact op. Reacties ontvangen we graag op info@thesio.eu.