Voor een opdrachtgever in omgeving Zeist zijn wij op zoek naar een Testmanager.

Omschrijving opdracht:
Als Senior Testmanager ben je verantwoordelijk voor de tijdige vormgeving (strategie en aanpak) en uitvoering van alle testen die nodig geacht worden op basis van de uitgevoerde Product Risico Analyes (PRA’s). Een deel van deze testen zullen weliswaar uitgevoerd worden binnen autonome DevOps teams, maar als Senior Testmanager draag je zorg voor de invulling van de randvoorwaarden, zodat alle aspecten van de totale keten goed getest kunnen worden.

De werkzaamheden van deze opdracht betreffen het (keten-)testmanagement van applicatie ontwikkel- en migratietrajecten. Tevens komt het regelmatig voor dat een applicatie dient te landen op een nieuw dan wel gewijzigd hardware platform, zowel IAAS als PAAS. Daarom is enige kennis en ervaring met infratrajecten welkom.

Je hebt een stevige persoonlijkheid en beschikt over een proactieve en flexibele instelling. Werken met ambitieuze tijdslijnen in een politieke organisatie met verschillende belangen en netwerken is jou bekend. De IV (informatievoorziening) organisatie werkt volgens Agile en DevOps principes. Daarom is het belangrijk dat jij weet wat agile werken inhoudt. Je hebt ruime ervaring in het samenwerken met meerdere DevOps teams en Product Owners. Tevens beschik je over ervaring met het organiseren, opzetten en laten uitvoeren van ketentests.

Doelstelling:
– Vaststellen van de kwaliteit van nieuwe, gewijzigde en/of gemigreerde applicaties, mogelijk gecombineerd met een nieuwe (versie van) de onderliggende infrastructuur;
– Het zo vroeg mogelijk signaleren van belangrijke bevindingen m.b.t. de productkwaliteit
– Zorgdragen dat de ketens waar betreffende applicaties deel van uit maken goed blijven functioneren, ook na het doorvoeren van wijzigingen op deze applicaties.

Verantwoordelijkheden:
De Senior Testmanager is verantwoordelijk voor:
– De tijdige vormgeving (strategie en aanpak) en uitvoering van alle testen die nodig geacht worden op basis van de uitgevoerde PRA(‘s). Een deel van de testen zullen weliswaar uitgevoerd worden binnen autonome DevOps teams, maar de testmanager draagt zorg voor invulling van de randvoorwaarden, zodat alle aspecten van de totale keten goed getest kunnen worden;
– Het zorgdragen voor de benodigde tests die buiten de DevOps teams plaatsvinden, in samenspraak met Productielijn Manager(s) en Product Owner(s);
– De kwaliteitszorg voor alle testsoorten en testvormen én de uitvoering van een zo optimaal mogelijk testproces;
– In projecten: Operationeel leiding geven aan de testorganisatie van het project;
– Faciliteren en coachen van DevOps teams in de lijn;
– Verzamelen en integreren van alle acceptatiecriteria en andere randvoorwaarden van stakeholders, teneinde concrete en haalbare adviezen op te leveren aan de ontvangende afdelingen.

Vakmatige taken:
– Het zorgdragen voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaten voor de testtrajecten;
– Het zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van het testplan, waaronder risicoanalyse en teststrategiebepaling, opstelling en bewaking van testplanning en testbegroting, specificatie testorganisatie en testinfrastructuur;
– Visie op de eigen rol binnen Agile softwareontwikkeling in combinatie met DevOps teams en het in staat zijn om samen met teams en Product Owners voldoende kwaliteit te leveren;
– Het leveren van een bijdrage door kennisoverdracht om het testen continu verder te professionaliseren, aansluitend bij Agile software ontwikkeling en DevOps teams;
– Het in kaart brengen van kwantitatieve én kwalitatieve gevolgen bij afwijkingen van plannen en strategie;
– Het mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practices;
– Het opstellen van vrijgave adviezen.

Leidinggevende taken:
– Het leiden van grotere en complexe ICT gerelateerde testtrajecten;
– Het operationeel leiding geven aan c.q. aansturen van functioneel testgroepen (4-8 medw) die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.

Gevraagde ervaring:
Eisen (KO):
– Minimaal een afgeronde, volwaardige (4-jaar), erkende HBO opleiding.
– Minimaal in bezit van één van de volgende certificeringen:
TMap Testmanager;
TMap Advanced;
ISEB practitioner;
ISTQB CTAL-TM.
– In de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar relevante ervaring als testmanager in grote complexe organisaties met meer dan 1000 medewerkers.
– In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opzetten en laten uitvoeren van ketentesten.

Wensen:
– Een erkende scaled agile certificering en/of Prince 2 certificering.
– In de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring als testmanager binnen een overheidsorganisatie met meer dan 1000 medewerkers.
– In de afgelopen 3 jaar ervaring binnen een Agile werkomgeving.
– In de afgelopen 5 jaar werkervaring met het aansturen van testautomatisering.
– Aantoonbare werkervaring met applicatie- en data migratie.
– Aantoonbare, relevante werkervaring met infrastructurele ICT projecten.
– Aantoonbare, relevante werkervaring met het (samen)werken met externe leveranciers.
– Aantoonbare, relevante werkervaring met kwaliteitsmanagement.

Competenties:
– Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten;
– Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in;
– Oordeelsvorming: Kan handelwijzen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria om tot een realistisch oordeel te komen;
– Organisatievermogen: Kan doelen en prioriteiten effectief bepalen en is in staat de benodigde acties, mensen, tijd of middelen in te zetten om de bepaalde doelen te bereiken;
– Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
– Resultaatverantwoordelijkheid: Richt acties en beslissingen op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten;
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat;
– Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

Startdatum: 17-8-2020
Einddatum: 31-12-2020, met optie op verlenging

Bijzonderheden:
Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week.

Voor deze opdracht is een screening vereist.

Graag vernemen wij of je beschikbaar bent en of je interesse hebt in deze opdracht. Neem bij eventuele vragen gerust contact op. Reacties ontvangen we graag op info@thesio.eu.